Auteur en stadschroniqueur Evan van der Most haalt herinneringen op aan het gezin waarin hij werd geboren: het wel en wee van zijn vader, moeder, broers en zus en nauw verwante familieleden. Centraal in het boek staan de negentien ‘levensbrieven’ die zijn vader aan zijn kinderen schreef, kort voor zijn overlijden. In die brieven reflecteert de vader op zijn eigen ontwikkelingen. Hij schrijft over het familieleven, werk, vakanties en woningen van het gezin. Voor zoon Evan zijn de brieven aanleiding die teksten in te bedden in zijn eigen persoonlijke herinneringen aan dat familieleven. Het boek biedt een familieverhaal dat de wereld beschrijft waarin het gezin leefde; een verhaal dat een groot deel van de twintigste eeuw bestrijkt en zich afspeelt in verschillende delen van Nederland. Dit boek is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenissen.

Aldus Hugo Bongers, positief kritisch beschrijver en analyticus van culturele verschijnselen in de stad Rotterdam, de redacteur van het boek. Het eerste exemplaar werd in Verhalenhuis Belvédère door de gemeentearchivaris van Rotterdam Jantje Steenhuis aan de in 1960 naar Canada gemigreerde broer Helmie Vandermost aangeboden. Ton Wesselink, directeur van het ss Rotterdam en voorzitter van Historisch Genootschap Roterodamum, presenteerde de avond.

Het boek is in een Nederlandstalige en een Engelstalige
versie verkrijgbaar en kost € 19,50 exclusief € 4,50 verzendkosten en kan/kunnen
hier
besteld worden. Wil je het boek opgestuurd krijgen, vermeld dan bij het
overmaken je postadres.