Over de toekomst van de Schiedamsedijk

De Schiedamsedijk is een pareltje in onze stad. Samen met de aan de overkant gelegen Leuvehaven vormt de Schiedamsedijk de verbinding tussen noord en zuid, tussen de Coolsingel en de Erasmusbrug. De woonblokken en bedrijfsruimten zijn gebouwd in de jaren vijftig en zijn karakteristiek voor de wederopbouwarchitectuur uit die tijd.

Nieuwe ontwikkelingen

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in het achterliggende Baankwartier. Panden werden door vastgoedontwikkelaars opgekocht, gevolgd door jarenlange leegstand, met daaruit voortvloeiende overlast. Met de komst van de nieuwe torens Downtown, de Cooltower en de Baantoren en de plannen voor het gebied rond het GGD-gebouw zullen sloop en nieuwbouw nog jaren het karakter van het Baankwartier bepalen. Verder was er de bouw van twee nieuwe metro-uitgangen. Zonder overleg werd de Schiedamsedijk voor meer dan een jaar afgesloten.

Mede door al dit gedoe is er veel leegstand in de winkels in de plint. Door de toenemende filevorming en het terugbrengen van parkeerplaatsen wordt de bereikbaarheid slechter. Nog los van alle uitlaatgassen die we door de filevorming dagelijks moeten inademen.

Kennismaken en samenwerken

Stel nou dat we als ondernemers, winkeliers en bewoners samen met de gemeente gaan focussen op hoe het in de toekomst beter kan? En dat we samen met de gemeente gaan zoeken naar een duurzame samenwerking en toekomstgerichte oplossingen voor zowel de ondernemers als de bewoners van de Schiedamsedijk. Sinds mei dit jaar heeft de gemeente een nieuwe wijknetwerker aangesteld als centraal aanspreekpunt.

Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn in etalages van leegstaande winkels tijdelijk iets leuks tentoon te stellen? Kunnen de gevels van de winkels weer hun karakteristieke wederopbouwuitstraling krijgen? Hoe kunnen de naargeestige rolluiken een andere uitstraling krijgen of vervangen worden?

Hoe kan het nieuwe plein aan het begin van de Schiedamsedijk aangepast worden aan de ideeën van de ondernemers? Wat kan er gebeuren aan de overlast van de avondwinkel?

Hoe kan de bereikbaarheid worden verbeterd? Zijn er betere verbindingen mogelijk tussen de Leuvehaven en het Baankwartier met alle nieuwe bewoners? Kunnen nieuwe zebrapaden hier het verschil maken?

Hoe kunnen de verschillende VvE’s aan de Schiedamsedijk geholpen worden bij het duurzamer maken van hun gebouwen?

Hoe blijven we in de toekomst met elkaar verbonden en op welke manier informeren we elkaar?

“Dé mooist ontworpen wederopbouwstraat van Rotterdam!”

Op 17 januari 2023 trok een groep ondernemers, bewoners en geïnteresseerden langs de winkels op de Schiedamsedijk. Begeleid door De Regelmeisjes namen ze een kijkje in de winkels en luisterden naar de ondernemers die iets over hun bedrijf vertelden. De rondleiding eindigde in museumschip Geertruida.

Daar vertelde de directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, Bert Boer, over de wenselijkheid om het bestaande, inmiddels veertig jaar oude gebouw, te gaan vernieuwen en uit te breiden.

Laurens Franken voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Schiedamsedijk 60-85 vertelde over zijn droom dat de renovatiewerkzaamheden in 2026 zijn afgerond, er stappen gezet zijn in de verduurzaming van het gebouw, er een waardige plint komt met een hoogwaardige uitstraling en er minder draaiende motoren zullen zijn onder hun balkonnetjes.

Buurtbewoner/architect en kenner van wederopbouwarchitectuur Frederik Pöll riep de Schiedamsedijk uit tot “dé mooist ontworpen wederopbouwstraat van Rotterdam”. Maar dat het beeld door de jaren heen wel erg verrommeld is. De kwaliteit van de transparantie van de vooruitstekende etalages is door de het beplakken van de ramen met folies, dichte rolluiken en het aanbrengen van lichtbakken voor een groot deel verloren gegaan. De portieken naar de woningen zijn daardoor plekken geworden waar dingen gebeuren die wij liever niet willen. De verbindingen tussen het Baankwartier en de Leuvehaven kunnen en moeten beter. Pöll sprak over mogelijke tijdelijke etalagetentoonstellingen in leegstaande winkels.  Hij bepleitte een beeld- en kwaliteitsplan voor zowel de openbare ruimte als de bedrijfs- en woongebouwen voor de korte als de lange termijn

Wijknetwerker Rita de Jong stelde zich voor als centraal aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers in de wijk. Zij wees op de MeldR een Rotterdamse app die men kan gebruiken om problemen te melden: https://www.rotterdam.nl/meldr.  Ze wees tevens op de mogelijkheid om als wij, als bewoners, een idee hebben voor onze straat, we daar financiering voor kunnen aanvragen bij OpzoomerMee. Zij is per mail bereikbaar op mhm.dejong@rotterdam.nl. Haar collega Ine Jans vertelde over de te ontwikkelen nieuwbouwprojecten Downtown, Baantoren en de herontwikkeling van het GGD gebouw en het voormalige pand Keuringsdienst van Waren.

Frederik Pöll verklaart onze dijk tot “dé mooist ontworpen wederopbouwstraat van Rotterdam”. Aan het slot vroeg Laurens Franken om reacties uit het publiek. Er kwamen vragen over het afnemen van het aantal parkeerplaatsen in het Baankwartier tijdens de bouwwerkzaamheden. Ine Jans zei toe te bezien of deze weer teruggegeven kunnen worden aan de bewoners. De bewoners van de hoogbouw komen niet in aanmerking voor parkeervergunningen en bezoekersparkeerpassen en dienen hun auto’s (en fietsen) in hun garages te parkeren. Vragen werden gesteld of de Albert Heijn zich nu wel of niet in de leegstaande winkels gaat vestigen. Ine Jans vertelde dat zij binnenkort een gesprek heeft met de AH en dit met ons zal terugkoppelen. Jeroen Spaan van café Loge 90 vroeg aandacht voor het niet functioneren van de verbrede stoep voor hun deur.

Op de vraag of men de bijeenkomst zinnig vond en er een vervolg moet komen gingen de handen massaal de lucht in. Op initiatief van de Wijkraad Cool – Scheepvaartkwartier – Stadsdriehoeken is op 10 maart om 12.00 uur een afspraak in Latadia Patisserie op nummer 76A, waarbij iedereen welkom is. Verder kwamen er verzoeken tot met maken van afspraken vanuit de gemeenteraad, ambtenaren, BV Reederij ‘Oosterschelde’ en bewoners.

Foto: Theo de man

Foto: Theo de man

Foto: Theo de man

Foto: Theo de man

Foto: Theo de man

Foto: Theo de man

Foto: Theo de man

Foto: Theo de man

 

Foto: Evan van der Most