OVER ONZE ORGANISATIE

 

Wij zijn een nieuwe erfgoedinstelling die recente en minder recente verhalen van gewone Nederlanders opdiept, analyseert, beschikbaar stelt voor exposities en zekerstelt voor volgende generaties. Wij zoeken lacunes op en vullen deze met persoonlijke verhalen via orale geschiedenis en egodocumenten. Wij vormen een team met ervaring, in zowel het bedenken als uitvoeren van vernieuwende erfgoedprojecten.

Vaak speelt de stad Rotterdam daarin een rol. Als plek van waaruit men vertrok, geboren werd of op latere leeftijd terecht kwam. Vanuit een persoonlijke motivatie en gepassioneerde aanpak verbinden wij de naoorlogse geschiedenis van Rotterdam met de meer recente, die veel minder goed is ontsloten en in collecties is vastgelegd. Voor ons van belang gezien de culturele en sociale transformaties die de stad sinds de jaren zeventig doormaakt. 


Juist vanwege deze persoonlijke verhalen en de gekozen invalshoek, willen wij het bestaande erfgoedlandschap verrijken. 


Voor contact klik hier

Foto De verwoeste stad

De projecten van Impulsando worden mede mogelijk gemaakt door: